علی وظیفه دوست صالح

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: علی وظیفه دوست صالح
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: مکانیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: v a z i f e d o o s t @ i a u r a m s a r . a c . i r

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی پزشکی(بیومکانیک)
علوم و تحقیقات تهران
ایران
1394
کارشناسی ارشد
تبدیل انرژی
صنعتی شاهرود
ایران
1386
کارشناسی
مهندسی مکانیک سیالات
گیلان
ایران
1384

مقالات علمی 4 مقاله

Title
Authors
Publication Date
Numerical study of flow in a rotor-stator system with inward throughflow
M Farzaneh-Gord, A Vazifedoost, AB Khoshnevis
1/7/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Numerical Analysis and Parametric Study of the Sulcus Vocalis Disorder on the Function of the Vocal Folds‎
Ali Vazifedoost Saleh, Nasser Fatouraee, Mahdi Navidbakhsh, Farzad Izadi
7/23/2017
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Numerical analysis of the sulcus vocalis disorder on the function of the vocal folds
A Vazifehdoostsaleh, N Fatouraee, M Navidbakhsh, F Izadi
8/16/2017
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Three dimensional FSI modelling of sulcus vocalis disorders of vocal folds
A Vazifehdoostsaleh, N Fatouraee, M Navidbakhsh, F Izadi
12/12/2018
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description

سوابق اجرایی 3 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیرگروه مکانیک هوافضا مهندسی پزشکی
دانشگاه آزاد رامسر
دی 1389
1393
رییس اداره پژوهش
دانشگاه آزاد رامس
بهمن 1392
مرداد 1394
شورای اقتصاد دانش بنیان استان مازندران
دانشگاه آزاد
اردیبهشت 1392
بهمن 1399

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
هفت سال کنکور ارشد مکانیک دانشگاه آزاد
انتشارات ساد
1390
تالیف